UAB-Online @ OTSA

Welcome to the Oiltanking Stolthaven Antwerp pre-arrival registration website. 

Barges

You register one to two hours before you arrive at our terminal by completing the registration form on the website http://www.uab-online.eu.

We expect from you to fill in the form as completely as possible and correctly predict the ETA time upon registration.

To log in, you must be a registered user of UAB. You can register as a new user at http://www.uab-online.eu. You only need to do this once. Once you have registered, you can log in directly as a user of UAB and announce your arrival at our terminal.

On the website barges can request and view their registration and nomination data. The expected waiting time or additional time is also shown in the feedback.

A barge that registers via UAB must be able to arrive at indicated E.T.A. time and loadready at the OTSA jetty! OTSA already has all the necessary information through your electronic registration. By submitting the UAB registration form you confirm that you are (un)loading ready. You also commit yourself by filling in the E.T.A. time on the registration form, to be physically at the designated jetty within 1,5 hour after telephone call from terminal. Failure to comply will lead to cancellation of your registration. The UAB report gives OTSA permission to monitor your vessel via AIS.

The nomination data and waiting times made available on the website are indicative and purely for your information. You can therefore not derive any rights from this.

 

If you expect the crew to be relieved at our jetties, or if you expect visitors on board your ship while you are moored along our jetties, you must report the details of all persons you expect to be on board with our porter . You can do this by means of the UAB registration. Persons who report to the porter, but who are not registered via this route, will not be allowed to enter our terminal!

 

Welkom op de OTSA-arrivals informatie site van Oiltanking Stolthaven te Antwerpen. 

Aanmelden binnenschepen die moeten laden of lossen bij OTSA

U meldt zich, c.a. één tot twee uur voordat u bij onze terminal arriveert, aan middels Uniforme Aanmelding Barges op http://www.uab-online.eu.

Wij verwachten bij aanmelding dat u de ETA tijd correct kunt voorspellen.

Om te kunnen aanmelden, moet u een geregistreerd gebruiker zijn van UAB. Registreren als nieuwe gebruiker doet u op http://www.uab-online.eu. Dit hoeft u maar één keer te doen. Als u eenmaal geregistreerd bent, kunt u direct inloggen als gebruiker van UAB en u aanmelden bij onze terminal. Uw inlog gegevens en password van UAB dienen tevens als uw inlognaam voor de website van Oiltanking Stolthaven. Zie voor meer informatie over het electronisch aanmelden http://www.uab-online.nl

 

Wat kunt u verwachten na aanmelding via UAB bij Oiltanking Stolthaven Antwerpen ?

Op deze site kunnen binnenvaart schepen die moeten laden of lossen bij OTSA hun nominatiegegevens opvragen en inzien. Tevens wordt in de terugmelding de te verwachten wachttijd of meertijd weergegeven. 

Nominatie status:

Een schip wat zich aanmeldt via UAB moet op de aangegeven E.T.A. tijd daadwerkelijk laad gereed bij OTSA aan de laadsteiger kunnen zijn!

OTSA beschikt door uw electronische melding reeds over alle benodigde gegevens. Door het insturen van het UAB aanmeldformulier geeft u aan laad/los gereed te zijn. Tevens verplicht u zich middels het invullen van de E.T.A. tijd op het aanmeld formulier, om binnen 1,5 uur na telefonische afroep van OTSA, fysiek aan de aangewezen laad-los steiger te kunnen zijn. Het niet voldoen hieraan leidt tot het annuleren van uw aanmelding.

Door de UAB melding geeft u OTSA toestemming om uw schip op te volgen via AIS. De op de website ter beschikbaar gestelde nominatie gegevens en  wachttijden zijn vrijblijvend en indicatief. U kunt hier dan ook geen rechten aan ontlenen.

ISPS, aanmelden van bemanningswissel, bezoekers (techniekers, familie ea):

Indien u verwacht dat de bemanning zal worden afgelost aan onze steigers, of indien u bezoekers verwacht aan boord van uw schip, terwijl u langs onze steigers bent afgemeerd, dient u de gegevens van alle personen die u aan boord verwacht aan te melden bij onze portier.

U kan dat doen door middel van de UAB aanmelding.

Personen die zich aanmelden aan de portier, maar die niet zijn aangemeld  via deze weg, zullen niet toegelaten worden op onze terminal!Copyright 2021 OTSA